Galeri Photo ABNA:

Suasana Haram Sayid Abul Fadhl Abbas as Peringati Haul Imam Shadiq as

Suasana Haram Sayid Abul Fadhl Abbas as Peringati Haul Imam Shadiq as

Menurut Kantor Berita ABNA, begitu memasuki 25 Syawal setiap tahunnya, umat Islam Syiah memperingatinya sebagai hari syahadah Imam Jakfar Shadiq as, yang meninggal dunia pada 25 Syawal tahun 148 H. Berikut ini, suasana Haram Sayid Abul Fadhl Abbas as di kota Karbala yang penuh dengan ornamen berwarna hitam dalam rangka memperingati haul Imam Jakfar Shadiq as.

Imam Jakfar Shadiq as adalah imam keenam umat Islam Syiah. Ia memegang tampuk keimamahan setelah ayahnya Imam Baqir as tutup usia. Selama 34 tahun (114- 148 H) ia memegang kepemimpinan Syiah, yang sezaman dengan kekhalifahan lima khalifah Umayyah terakhir, dari Hisyam bin Abdul Malik, dan dua khalifah pertama dinasti Abbasi; Saffah dan Manshur Dawaniqi. Karena lemahnya kekuasaan Bani Umayyah, Imam Shadiq as memiliki aktivitas ilmiah yang jauh lebih banyak daripada para imam Syiah lainnya. Jumlah murid dan perawinya diyakini mencapai 4000 orang. 

Sebagian besar riwayat Ahlulbait as berasal dari Imam Shadiq as dan karenanya mazhab Syiah Imamiyah juga disebut mazhab Ja'fari. Dalam riwayat Syaikh Shaduq dinyatakan bahwa Imam Shadiq as mati syahid karena racun yang diberikan kepadanya atas perintah Mansur Dawaniqi. bnu Syahr Asyub di dalam al-Manaqib dan penulis buku Dalail al-Imamah juga menyatakan pendapat yang sama. Imam Jakfar Shadiq as dimakamkan di Pemakaman Baqi. 


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*