• Memikirkan Hijab, Bahkan Pasca Meninggal Dunia

  Setelah saya membuatkan sebuah peti kecil dari kayu dan ranting pohon yang mirip dengan peti warga Habasyah. Ketika Sayidah Fathimah as melihat peti itu beliau berkata, ‘Bagus! Sepeninggalku nanti, tolong buatkan peti seperti ini agar saat dibawa, aku akan aman dari pandangan orang lain.”

  Read More ...
 • Cinta Itu Fitrah

  Cinta adalah fitrah, maka tidak perlu untuk mempelajarinya. Cinta senantiasa ada selagi manusia ada.

  Read More ...
 • Cinta Itu Tak Perlu Dalil

  Kenapa sebab cinta mesti dicari, sedangkan ia ada dalam diri manusia dan tidak perlu dalil untuk membuktikan kehadirannya.

  Read More ...
 • Cinta Itu Bukan Penyakit

  Cinta itu bukan penyakit, tapi membawa penyakit, buka bencana tapi senantiasa mendatangkan bencana kepada manusia. Karena wujud cinta itu adalah kehidupan, maka cinta juga penyebab kematian. Walaupun cinta membawa ketenangan, namun ia juga menimbulkan kesusahan. Cinta senantiasa membakar kecintaan pecinta dan obyek yang dicintainya (Khajeh Abdullah Anshari).

  Read More ...
 • Cinta itu bukan penyakit, tapi membawa penyakit, buka bencana tapi senantiasa mendatangkan bencana kepada manusia. Karena wujud cinta itu adalah kehidupan, maka cinta juga penyebab kematian. Walaupun cinta membawa ketenangan, namun ia juga menimbulkan kesusahan. Cinta senantiasa membakar kecintaan pecinta dan obyek yang dicintainya (Khajeh Abdullah Anshari)

  Read More ...
 • Bila Cinta Berbicara...

  Bila cinta berbicara, ia tidak mengeluarkan huruf atau suara, tapi hanya "ah","aduh" dan kesedihan dan rintihan (Hafizh Syirazi).

  Read More ...
 • Bila cinta berbicara, ia tidak mengeluarkan huruf atau suara,tapi hanya "ah", "aduh", kesedihan dan rintihan. (Hafizh Syirazi)

  Read More ...