Ayatullah Shafi Ghulpaghani:

Wilayah Imam Zaman afs adalah Anugerah Terbesar Ilahi

Wilayah Imam Zaman afs adalah Anugerah Terbesar Ilahi

Diantara kewajiban penting umat Syiah di masa keghaiban Imam Zaman afs adalah mensyukuri nikmat terbesar akan keberadaan Hujjah Allah dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang penuh dengan keberkahan. Senantiasa menghidupkan siang dan malam dengan ibadah, do'a, kesungguhan mempelajari ilmu agama, melaksanakan perintah-perintah Imam Zaman afs, memusahabah jiwa, dan yang lebih utama senantiasa memanjatkan do'a mengharapkan disegerakannya kemunculan Imam Zaman afs.


Menurut Kantor Berita ABNA, Ayatullah al Uzhma Shafi Ghulpaghani dalam pesan tertulisnya menyambut peringatan 9 Rabiul Awal yang masyhur dikenal di dunia Islam Syiah sebagai hari bermulanya keimamahan Imam Mahdi afs menyebutkan, "Anugerah terbesar Allah SWT di setiap masa adalah kehadiran Hujjah Allah bagi semua manusia. Kewajiban kita hari ini adalah memperkenalkan karakteristik dan keistimewaan masyarakat Mahdawi dan daulah Ilahi yang penuh keberkahan ke seluruh dunia."

Berikut teks lengkap pesan ulama marja taklid tersebut:

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang

Allah SWT berfirman, "Keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah." (Qs. Ibrahim: 5).

Diantara hari-hari Allah adalah 9 Rabiul Awal, peringatan hari bermulanya masa keimamahan dan kewilayahan Waliyullah al 'Ahdzam Imam pemberi petunjuk dan hujjah Allah di muka bumi, pewaris para Anbiyah, imam kedua belas al Hujjah Ibn al Hasan al Mahdi afs.

Hari ini adalah hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Saya ucapkan selamat akan datangnya hari terangkatnya pemimpin yang akan membebaskan dunia dari kezaliman, ketidak adilan dan keserakahan.

Rakyat mulia Iran dan seluruh umat Syiah di dunia meyakini bahwa hari ini adalah hari besar yang patut untuk dirayakan dan dimuliakan.

Anugerah terbesar Ilahi disetiap masa dan periode adalah kehadiran Hujjah Allah yang sejak Amirul Mukminin as sampai kiamat nanti dunia tidak pernah kosong dari hujjah Allah baik itu tampak maupun ghaib. Para Hujjah Allah itulah yang menjaga ayat dan risalah Ilahi dari penyimpangan dan penyelewengan.

Diantara kewajiban penting umat Syiah di masa keghaiban Imam Zaman afs adalah mensyukuri nikmat terbesar akan keberadaan Hujjah Allah dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang penuh dengan keberkahan.  Senantiasa menghidupkan siang dan malam dengan ibadah, do'a, kesungguhan mempelajari ilmu agama, melaksanakan perintah-perintah Imam Zaman afs, memusahabah jiwa, dan yang lebih utama senantiasa memanjatkan do'a mengharapkan disegerakannya kemunculan Imam Zaman afs.

Hari ini kita memiliki kewajiban untuk memperkenalkan karakteristik dan keistimewaan masyarakat Mahdawi dan Daulat Ilahi yang penuh kemuliaan kepada masyarakat seluruh dunia sehingga dunia yang saat ini haus akan keadilan dan bosan dengan kezaliman dan penindasan, pembunuhan dan kekerasan satu sama lain mengetahui akan datangnya suatu waktu dimana janji Allah akan terpenuhi, keadilan akan tegak dibawah satu panji kepemimpinan Imam Mahdi afs.

 


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*