• Ayatullah Shafi Ghulpaghani:

  Wilayah Imam Zaman afs adalah Anugerah Terbesar Ilahi

  Diantara kewajiban penting umat Syiah di masa keghaiban Imam Zaman afs adalah mensyukuri nikmat terbesar akan keberadaan Hujjah Allah dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang penuh dengan keberkahan. Senantiasa menghidupkan siang dan malam dengan ibadah, do'a, kesungguhan mempelajari ilmu agama, melaksanakan perintah-perintah Imam Zaman afs, memusahabah jiwa, dan yang lebih utama senantiasa memanjatkan do'a mengharapkan disegerakannya kemunculan Imam Zaman afs.

  Read More ...
 • Mengenal Imam Ahlul Bait as:

  Imam Mahdi as Dalam Al-Quran

  Para mufasir mutaakhir menghitung dan mentahqiq jumlah ayat-ayat yang berkaitan dengan Imam Mahdi as, dan jumlah sensaionalpun mereka dapatkan yaitu sekitar 350 ayat.

  Read More ...
 • Mengenal Imam Mahdi afs:

  Imam Mahdi Afs dalam Riwayat Ahlus Sunnah

  “meskipun masa keberadaan dunia ini telah habis dan hanya tersisa satu hari sebelum hari kiamat tiba, Allah akan memperpanjang hari itu hingga waktu tertentu untuk menegakkan kerajaan orang yang berasal dari ahlul-baytku yang akan dinamai dengan namaku. Ia akan mengisi dunia ini dengan kedamaian dan keadilan sebagaimana dunia ini akan dipenuhi ketidak-adilan dan penindasan setelahnya” (Shahih Tirmidzi, jld 2, hal 86; Al-majma’ oleh At-thabrani, hal 217; As-sawaiq al-muhriqah oleh Ibnu hajar, bab 11, bag. 1, hal 249)

  Read More ...