• Cucu Kesayangan Nabi yang Diabaikan Umat

  Disetiap bersama Al-Husain, Nabi saw bersabda mengingatkan para sahabatnya, "Husain dariku dan aku dari Husain, Allah mencintai siapa yang mencintai Al-Husain, dan Allah memusuhi siapa yang memusuhi Al-Husain."

  Read More ...
 • Fatimah, Kautsar Alam

  Hari ini, tanggal 20 Jumadil Tsani bertepatan dengan hari kelahiran Sayidah Fatimah az-Zahra. Putri Rasulullah Saw ini disebut oleh Allah Swt dalam al-Quran sebagai Kautsar, atau kebaikan yang melimpah. Beliau lahir dan dibesarkan oleh ayahnya, Rasulullah Saw untuk mendidik generasi suci dan terpilih. Dari Fatimahlah lahir para Imam Maksum yang menjadi teladan umat manusia.

  Read More ...
 • Pentingnya Memperingati Maulid Nabi Saw

  Secara sosiologis, dengan asumsi kehidupan manusia di abad ini, dengan kecenderungan bergaya hidup konsumeristik, hedonistik, dan materialistik, punya andil cukup besar terhadap terkikisnya tingkat kesadaran seseorang termasuk kecenderungannya dalam beragama, maka peringatan maulid Nabi menjadi tuntutan religius yang penting.

  Read More ...
 • Mengenal Pemimpin Mazhab Ja'fariyah

  Kecakapan Imam Ja'far dalam seluruh cabang ilmu pengetahuan diakui oleh seluruh dunia Islam, yang menarik pelajar-pelajar dari berbagai penjuru, dekat dan jauh, datang kepadanya sehingga murid-murid Imam Ja'far mencapai sekitar empat ribu.

  Read More ...
 • Fatimah Zahra as, Perwujudan Ayat Tathhir

  Az-zahra as adalah lambang kesucian, sosok pribadi agung sepanjang zaman, tauladan bagi setiap insan. Cinta kepada Zahra as merupakan kecintaan kepada Rasul saww dan sekaligus kecintaan kepada Allah, sebuah mata rantai cinta yang tidak pernah terputus.

  Read More ...
 • Sayidah Zainab dan Ketegaran Sejati

  Selain kefasihan dalam berbicara, Sayidah Zainab as juga menjaga kesuciannya sebagai seorang Muslimah. Salah satu perawi yang meriwayatkan pidato beliau mengatakan, "Aku bersumpah demi Allah, aku tidak melihat seorang perempuan pun yang lebih fasih dan lebih berilmu dari perempuan yang menjaga kesuciannya ini."

  Read More ...
 • Merindukan Sosok Rasulullah saw

  Rasulullah SAW adalah orang yang makan di atas tanah, yang duduk laksana duduknya seorang budak, yang menjahit sandal dan bajunya dengan tangannya sendiri, yang mengendarai keledai yang tak berpelana dan membawa tumpangan di belakangnya.

  Read More ...
 • Imam Hasan Askari as, Simbol Pejuang Sejati

  Setelah syahidnya Imam Hadi as, Imam Askari as memikul tanggung jawab imamah dan dalam waktu enam tahun, beliau mampu menyampaikan pandangan dan ajarannya di berbagai bidang politik dan sosial kepada para pengikutnya.

  Read More ...
 • Apa Penyebab Wafat Rasulullah saw?

  dalah jelas bahwa apabila Tuhan menganugerahkan rahmat tak-terbatas kepada para syuhada lantaran kepatuhan mereka kepada Rasulullah Saw. Maka tentu saja Nabi Saw sendiri memiliki kedudukan dan derajat yang sangat tinggi melebihi mereka.

  Read More ...
 • Mengenal Imam Ali Zainal Abidin as

  “Hati-hatilah, jangan bersahabat dengan orang-orang yang berlumuran maksiat, jangan membantu orang-orang zalim, dan jangan mendekati orang-orang fasik. Hati-hatilah akan fitnah mereka dan menjauhlah dari mereka”.

  Read More ...
 • Imam Baqir as, Mata Air Hakikat

  Imam Baqir as dan Ahlul Bait dengan keagungannya dan kedudukan serta keilmuannya yang tinggi senantiasa membaur dengan masyarakat dan tidak mengambil jarak dengan mereka. Sejarah manusia-manusia suci ini mengindikasikan bahwa mereka memilih kehidupan yang sederhana dan tidak bermewah-mewahan.

  Read More ...
 • Imam Jawad, Mutiara Ilmu dan Akhlak

  Imam Muhammad Jawad lahir pada bulan Rajab 195 H dan mereguk cawan syahadat pada hari terakhir bulan Dzulqaidah tahun 220 H. Beliau menjadi imam di usia delapan tahun melanjutkan ayahnya yang syahid.

  Read More ...
 • Imam Jawad Cahaya Kedermawanan

  Imam Jawad as sejak kecil hingga menginjak usia remaja telah dikenal akan keilmuan, kefasihan, kesabaran dan ketakwaan. Beliau memiliki kecerdasan dan cara penyampaian yang lugas. Meskipun usianya masih muda belia, tapi dari sisi keilmuan dan keutamaan beliau telah disejajarkan dengan tokoh-tokoh masa itu.

  Read More ...
 • Lentera Kehidupan Imam Ali ar-Ridho as

  Salam sejahtera atasmu, wahai Imam Ridha as Salam sejahtera atasmu wahai cucu baginda Rasul SAW Dengan tulus, segenap orang mukmin di dunia ini menghanturkan shalawat kepadamu, duhai sumber pengetahuan dan hikmah.

  Read More ...
 • Biografi Sayidah Fatimah Maksumah sa

  Maksumah adalah gelar yang paling masyhur bagi wanita mulia ini. Nama ini dinukil dari Imam Ali bin Musa al-Ridha As yang bersabda: “Barang siapa menziarahi Fatimah Maksumah di Qum, maka ia seperti menziarahiku.”

  Read More ...
 • Demi Pemelihara Ka’bah, Aku Beruntung!

  Sejumlah besar hadis telah diriwayatkan dari jalur ahlulbait maupun sunah mengenai perasaan Imam pada malam sebelum terjadinya peristiwa itu. Ibnu Abi Dunya mengutip Imam Baqir berkata bahwa Imam sangat menyadari syahadah akan menjemputnya. Begitu terluka, Imam langsung berseru, “Demi Tuhan Ka’bah, aku sungguh beruntung.”

  Read More ...
 • Imam Mahdi af dan Masyarakat Ideal

  Islam yang merupakan agama terakhir dan paling sempurna, menjelaskan struktur masyarakat ideal bagi seluruh umat manusia. Menurut pandangan Islam, seorang keturunan dari Rasulullah Saw akan muncul di muka bumi pada akhir zaman. Sosok inilah yang akan memerangi kebatilan dan ketidakadilan di dunia serta merealisasikan masyarakat ideal.

  Read More ...
 • Husein bin Ali, Bahtera Penyelamat dan Pelita Hidayah

  Imam Husain as telah meneladani dan mengikuti jejak langkah kakeknya, Rasulullah saw. Para ahli sejarah menulis bahwa Imam Husein biasa bergaul dan duduk bersama orang-orang miskin dan berbuat baik kepada mereka, sehingga orang fakir tidak menjauh karena kefakirannya dan orang kaya tidak congkak dengan kekayaannya.

  Read More ...
 • Sya’ban adalah Bulan Ahlul Bayt as

  Syaban menjadi agung karena tujuan penciptaan yaitu menyadarkan manusia untuk berbuat adil dan menegakan keadilan ada dibulan Syaban dalam diri Sayidah Zainab as, Imam Husein as, Abul Fadhl Abbas dan Imam Zaman as.

  Read More ...
 • Kegaiban dan Ketakutan Imam Zaman

  Secara singkat, dapat dikatakan bahwa khauf (ketakutan) para Imam yang disebut dalam berbagai riwayat bukanlah ketakutan nafsi yang merupakan akhlak tercela, melainkan ketakutan akal (aqliy) yang bukan hanya merupakan akhlak terpuji, bahkan terkadang merupakan keniscayaan dan keharusan.

  Read More ...