• Mengenal Imam Ali Zainal Abidin as

  “Hati-hatilah, jangan bersahabat dengan orang-orang yang berlumuran maksiat, jangan membantu orang-orang zalim, dan jangan mendekati orang-orang fasik. Hati-hatilah akan fitnah mereka dan menjauhlah dari mereka”.

  Read More ...
 • Imam Baqir as, Mata Air Hakikat

  Imam Baqir as dan Ahlul Bait dengan keagungannya dan kedudukan serta keilmuannya yang tinggi senantiasa membaur dengan masyarakat dan tidak mengambil jarak dengan mereka. Sejarah manusia-manusia suci ini mengindikasikan bahwa mereka memilih kehidupan yang sederhana dan tidak bermewah-mewahan.

  Read More ...
 • Imam Jawad, Mutiara Ilmu dan Akhlak

  Imam Muhammad Jawad lahir pada bulan Rajab 195 H dan mereguk cawan syahadat pada hari terakhir bulan Dzulqaidah tahun 220 H. Beliau menjadi imam di usia delapan tahun melanjutkan ayahnya yang syahid.

  Read More ...
 • Imam Jawad Cahaya Kedermawanan

  Imam Jawad as sejak kecil hingga menginjak usia remaja telah dikenal akan keilmuan, kefasihan, kesabaran dan ketakwaan. Beliau memiliki kecerdasan dan cara penyampaian yang lugas. Meskipun usianya masih muda belia, tapi dari sisi keilmuan dan keutamaan beliau telah disejajarkan dengan tokoh-tokoh masa itu.

  Read More ...
 • Lentera Kehidupan Imam Ali ar-Ridho as

  Salam sejahtera atasmu, wahai Imam Ridha as Salam sejahtera atasmu wahai cucu baginda Rasul SAW Dengan tulus, segenap orang mukmin di dunia ini menghanturkan shalawat kepadamu, duhai sumber pengetahuan dan hikmah.

  Read More ...
 • Biografi Sayidah Fatimah Maksumah sa

  Maksumah adalah gelar yang paling masyhur bagi wanita mulia ini. Nama ini dinukil dari Imam Ali bin Musa al-Ridha As yang bersabda: “Barang siapa menziarahi Fatimah Maksumah di Qum, maka ia seperti menziarahiku.”

  Read More ...
 • Demi Pemelihara Ka’bah, Aku Beruntung!

  Sejumlah besar hadis telah diriwayatkan dari jalur ahlulbait maupun sunah mengenai perasaan Imam pada malam sebelum terjadinya peristiwa itu. Ibnu Abi Dunya mengutip Imam Baqir berkata bahwa Imam sangat menyadari syahadah akan menjemputnya. Begitu terluka, Imam langsung berseru, “Demi Tuhan Ka’bah, aku sungguh beruntung.”

  Read More ...
 • Imam Mahdi af dan Masyarakat Ideal

  Islam yang merupakan agama terakhir dan paling sempurna, menjelaskan struktur masyarakat ideal bagi seluruh umat manusia. Menurut pandangan Islam, seorang keturunan dari Rasulullah Saw akan muncul di muka bumi pada akhir zaman. Sosok inilah yang akan memerangi kebatilan dan ketidakadilan di dunia serta merealisasikan masyarakat ideal.

  Read More ...
 • Husein bin Ali, Bahtera Penyelamat dan Pelita Hidayah

  Imam Husain as telah meneladani dan mengikuti jejak langkah kakeknya, Rasulullah saw. Para ahli sejarah menulis bahwa Imam Husein biasa bergaul dan duduk bersama orang-orang miskin dan berbuat baik kepada mereka, sehingga orang fakir tidak menjauh karena kefakirannya dan orang kaya tidak congkak dengan kekayaannya.

  Read More ...
 • Sya’ban adalah Bulan Ahlul Bayt as

  Syaban menjadi agung karena tujuan penciptaan yaitu menyadarkan manusia untuk berbuat adil dan menegakan keadilan ada dibulan Syaban dalam diri Sayidah Zainab as, Imam Husein as, Abul Fadhl Abbas dan Imam Zaman as.

  Read More ...
 • Kegaiban dan Ketakutan Imam Zaman

  Secara singkat, dapat dikatakan bahwa khauf (ketakutan) para Imam yang disebut dalam berbagai riwayat bukanlah ketakutan nafsi yang merupakan akhlak tercela, melainkan ketakutan akal (aqliy) yang bukan hanya merupakan akhlak terpuji, bahkan terkadang merupakan keniscayaan dan keharusan.

  Read More ...
 • Sayidah Zainab dan Ketegaran Sejati

  Selain kefasihan dalam berbicara, Sayidah Zainab as juga menjaga kesuciannya sebagai seorang Muslimah. Salah satu perawi yang meriwayatkan pidato beliau mengatakan, "Aku bersumpah demi Allah, aku tidak melihat seorang perempuan pun yang lebih fasih dan lebih berilmu dari perempuan yang menjaga kesuciannya ini."

  Read More ...
 • Keadilan dalam Perspektif Imam Ali

  Pandangan Imam Ali terhadap pemerintahan sangat berbeda kontras dengan sikap para politisi yang haus kekuasaan. Metode politik dan pemerintahan Imam Ali berpijak pada prinsip-prinsip yang mendorong masyarakat yang mencapai kesempurnaan secara material dan spiritual. Dalam pandangan Imam Ali, kezaliman dan ketidakadilan menghalangi manusia mencapai kesempurnaan.

  Read More ...
 • Mengenang Kelahiran Imam Jawad as

  Atas kehendak Allah, imam Jawad as menjadi imam dan memanggul amanah berat dipundaknya sejak usia 8 tahun. Pengangkatan beliau sebagai imam diusia yang masih belum baligh adalah satu bentuk karamah Ilahi yang besar. Sebagaimana kenabian yang diperoleh Nabi Isa as disaat masih bayi.

  Read More ...
 • Imam Hadi as, Teladan Sepanjang Masa

  Kehidupan Imam Hadi as sarat dengan ilmu, taqwa dan kedekatan dengan Allah Swt. Sejarawan Islam, Ibn Shahr Ashub dalam kitab "Manaqib" menulis: "Imam Ali al-Hadi as merupakan manusia paling sempurna pada masanya.

  Read More ...
 • Imam Baqir as Dalam Pandangan Ulama Sunnah

  Kemuliaan dan keagungan Imam Baqir as tidak bisa dipungkiri bahkan oleh Ibn Thaimiyah sekalipun. Beliau terpaksa mengakui keagungan Imam Baqir dari ulama-ulama besar yang langsung menyaksikan siapa Imam Muhammad Al-Baqir as.

  Read More ...
 • Imam Muhammad Baqir AS Imam para Arif dan Ahli Suluk

  "Aku nasihatkan padamu lima perkara, jika orang didzalimi kamu jangan berbuat dzalim, jika ada yang berkhianat padamu kamu jangan mengkhianati, jika ada yang membohongimu kamu jangan marah, jika ada yang memujimu kamu jangan berbahagia, jika mereka berbuat baik padamu jangan terlalu merasa gembira."

  Read More ...
 • Fathimah Zahra, Wanita Penuh Makrifat dan Cinta

  Sekaitan dengan ini, Islam memperkenalkan seorang wanita kepada masyarakat bernama Fathimah. Kehidupan penuh kemuliaan Sayidah Fathimah Zahra as menjadi teladan indah dan komprehensif bagi seluruh manusia, khususnya wanita beriman. Beliau merupakan teladan di bidang akhlak dan spiritual, keilmuwan, keberanian dan kesempurnaan iman.

  Read More ...
 • Belajar Dari Putri Kesayangan Rasul Sayyidah Fathimah Az-Zahra

  Fatimah Zahra AS, adalah seorang figur yang unggul dalam keutamaan ini. Dalam doanya, beliau sering berucap, “Ya Allah, kecilkanlah jiwaku di mataku dan tampakkanlah keagungan-Mu kepadaku. Ya Allah, sibukkanlah aku dengan tugas yang aku pikul saat Engkau menciptakanku, dan jangan Engkau sibukkan aku dengan hal-hal yang lain.”

  Read More ...
 • Mengenang Syahadah Sayyidah Fatimah Azzahra as

  KERANDA MALAM

  Dalam hantaran suami yang kehilangan, putra-putri yang yatim, “Keranda malam” bergerak membedah kabut malam menyusuri bukit-bukti pasir Madinah hingga suatu tempat tak bernama.

  Read More ...
 • Sayidah Zainab as, Srikandi Keadilan

  Nama Zainab selalu disebut kala kisah Karbala diungkap. Beliaulah yang memikul misi melanjutkan perjuangan Imam Husein dalam membela kebenaran dan agama Allah. Perjuangan Zainab sarat dengan derita dan musibah. Tak salah jika beliau menjadi simbol ketegaran dalam perjuangan.

  Read More ...
Mourining of Imam Hossein
Pesan Haji 2017 Ayatullah Al-Udzma Sayid Ali Khamenei
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky
Telegram